Rząd PiS odbiera kobietom kolejne prawa. Czas na Unię Europejską! Podpisz nasz list do Komisji Europejskiej! 1

#anijednawięcej

Podpisz list do KE!

zrobiło to już:

3

52445

LIST DO KE

Nasz list do Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen.

Przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem fundamentalnych praw człowieka i stanowi najbardziej drastyczną formę dyskryminacji ze względu na płeć. Przemoc ta ma charakter strukturalny oraz jest jednym z podstawowych mechanizmów społecznych decydujących o drugorzędnej roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie.
W XXI wieku kobiety i dziewczęta na terenie całej Unii Europejskiej w nieproporcjonalnie większym stopniu niż mężczyźni są narażone na brutalne formy przemocy, takie jak: przemoc domowa, molestowanie seksualne, gwałt, małżeństwo z przymusu, przestępstwa popełniane w imię „honoru” i okaleczanie narządów płciowych, co stanowi główną przeszkodę na drodze do równouprawnienia.

LIST DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

o nas

Trzymamy stronę kobiet!

To jest już czwarta kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, którą wspólnie organizujemy, ale pierwsza, w której Marcin uczestniczy razem ze mną. Od lat razem działamy społecznie i politycznie, łączą nas wspólne wartości, w tym przekonanie, że fundamentem prawdziwej demokracji i nowoczesnego państwa jest równość, szacunek dla każdego i każdej - bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie czy gatunek. Najbardziej drastyczną formą dyskryminacji ze względu na płeć jest przemoc wobec kobiet. Statystyki są jasne. 90% dorosłych ofiar przemocy domowej to kobiety. 90% sprawców przemocy domowej to mężczyźni. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej mężczyzn włączyło się w walkę o prawa kobiet, równość, aby jak najwięcej mężczyzn trzymało stronę kobiet. Od lat często powtarzam, że bez mężczyzn nam się nie uda.

90% dorosłych ofiar przemocy to kobiety

90% sprawców przemocy domowej to mężczyźni

Spurek pisze do Premiera

Premier Morawiecki deklarował, że przeciwdziałanie przemocy domowej - której kobiety doświadczają w nieproporcjonalnie większym stopniu - jest priorytetem jego rządu…

Czy Konwencja Stambulska jest spoko?

Konwencja Stambulska to najbardziej kompleksowy dokument, jaki do tej pory powstał w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Tymczasem nasz rząd straszy jej wypowiedzeniem i wciąż powiela na jej temat te same mity. Ale dzisiaj kończymy z propagandą!

… musicie to zrobić, nawet jak to jest trudne. Jak będę szefową firmy i będę chciała zrobić fajną grę i ktoś mi powie, że to jest trudne, to ja powiem: no sorry, ale trzeba to zrobić. Wam też tak mówię: no sorry, ale trzeba nie pozwolić, żeby mężczyźni bili kobiety.

Udostępnij na Facebooku!

Oni są winni! Politycy!

Dlaczego razem?

W debacie publicznej wciąż za mało jest stanowczego głosu mężczyzn, sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet.

Udostępnij na Facebooku!

anijednawięcej 4

dr. Sylwia Spurek

Posłanka PE, była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

dr. Sylwia Spurek – prawniczka, radczyni prawna, legislatorka oraz feministka. Od 21 lat zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Autorka pierwszego polskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W latach 2014-2015 koordynowała rządowy proces ratyfikacji Konwencji Antyprzemocowej Rady Europy. Od 2015 r. do 2019 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i członkini Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problemu przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. Weganka, działa także na rzecz praw zwierząt. Wraz z partnerem, dr. Marcinem Anaszewiczem, w 2019 r. wydała książkę „Związek partnerski. Rozmowy o Polsce", dot. praw człowieka, przemocy wobec kobiet oraz praw zwierząt i kwestii klimatycznych.